O 1.14
O 1.2
O 1.8
O 1.20

Projekt konkursowy na opracowanie nowej siedziby Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

Inwestor/Organizator konkursu : Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie
Data: 2015 r
Lokalizacja: Warszawa

Konkurs zakładał wpasowanie nowej kubatury w nieduży, ograniczony obszar , dodatkowo zabudowany zabytkowym budynkiem, który po zmianie sposobu użytkowania miał pełnić  rolę budynku edukacji ogólnej szkoły muzycznej. Projektowany nowy budynek szkoły ma mieścić blok edukacji muzycznej wraz z blokiem koncertowym oraz sportowym. Nieduże rozmiary działki w stosunku do wymaganego programu funkcjonalno-użytkowego wymagały wykorzystanie sporej części działki pod zabudowę. Z uwagi na powyższe, projekt zakładał tak rozłożenie projektowanej kubatury by wydzielić wewnętrzny dziedziniec, tworząc tym samym uporządkowane wnętrze architektoniczne, oddzielone od sąsiedniej zabudowy i ruchliwej ulicy Rakowieckiej. Zaprojektowana bryła na rzucie litery V tworzy wraz z istniejącym zabytkowym budynkiem obszerny dziedziniec o wymiarach 50x 20-28m, który pełnić ma rolę głównego placu szkoły wraz z zielenią uporządkowaną. Planowane korytarze na przedłużeniu skrzydeł litery V łączyć będą nową kubaturę z istniejącym budynkiem na kondygnacji „0” . Projekt zakładał obniżenie poziomu dziedzińca do poziomu posadzki w piwnicach istniejącego budynku, tak by móc umieścić 4 kondygnacje w dopuszczalnej przez MPZP wysokości 15m.