Oferujemy pełen zakres usług projektowych.

W zakresie wykonywanych dokumentacji projektowych mieszczą się wszelkie projekty architektoniczno-budowlane budynków oraz projekty inżynieryjne obiektów budowlanych. W naszej ofercie jest także projektowanie wnętrz oraz wykonywanie wizualizacji. Wykonujemy także Audyty i świadectwa energetyczne budynków na etapie projektów i dla obiektów istniejących.

Zdobywamy wszelkie dokumenty formalnoprawne niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz inne dokumenty związane z procesem inwestycji. Uzyskujemy również niezbędne uzgodnienia i opinie rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych  oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych a także BHP.

 


 

ARCHITEKTURA

– projekty wielobranżowe budowlane i wykonawcze:

  • obiektów hotelarskich
  • obiektów użyteczności publicznej
  • obiektów i hal przemysłowo-produkcyjnych
  • domów mieszkaniowych wielorodzinnych
  • domów jednorodzinnych

– projekty adaptacji projektów katalogowych

– projekty przebudowy

– projekty rozbudowy obiektów budowlanych

– projekty zmian sposobu użytkowania

– projekty rozbiórek

– projekty termomodernizacji

– projekty wnętrz

– wizualizacje

– prowadzenie nadzorów autorskich

– prowadzenie nadzoru inwestorskiego

– kosztorysy i przedmiary robót

– opinie i ekspertyzy techniczne

– audyty i certyfikaty energetyczne

Wykonujemy także projekty domów pasywnych i energooszczędnych według obowiązujących standardów i wymagań stawianych przez Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PLANOWANIE I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

– wykonywanie analiz możliwości zabudowy terenu

– wykonywanie wstępnych założeń projektowych dla decyzji o warunkach zabudowy

– przygotowywanie materiałów reklamowych i promocyjnych zamierzonej inwestycji

– obsługa formalno-prawna inwestycji

 


 

FAZY PROJEKTOWE

 

FAZA 1 – KONCEPCJA

Określamy wraz z inwestorem szczegółowe potrzeby i wymogi co do obiektu.

Określamy program funcjonalno-przestrzenny zawierający szczegółowe dane co do ilości i wielkości pomieszczeń.

Na podstawie w/w danych sporządzamy  2-3 koncepcje domu wraz z wizualizacjami przedstawiającymi budynek a także w razie życzenia wnętrza. Koncepcje w formie rzutów, przekroi, elewacji oraz wizualizacji są przedstawiane inwestorowi.

Po zapoznaniu się inwestora z projektami koncepcyjnymi wybiera on jedną z nich oraz określa zmiany, które chciałby wprowadzić.

Wybraną przez inwestora koncepcję zmieniamy zgodnie z otrzymanymi wytycznymi i przedstawiamy ją inwestorowi do akceptacji. Akceptacja inwestora kończy etap 1 fazy projektu. Równolegle w trakcie trwania prac projektowych zdobywamy wszelkie uzgodnienia i dokumenty formalno-prawne oraz mapy dc. projektowych.

 

FAZA 2 – PROJEKT BUDOWLANY

Na podstawie zaakceptowanej koncepcji wykonujemy projekt budowlany. Sporządzamy projekt konstrukcji oraz architektury obiektu oraz poszczególne projekty branżowe. Sporządzamy projekt zagospodarowania działki wraz z bilansem terenu. Wykonujemy świadectwo charakterystyki energetycznej.

Sporządzamy projekty przyłączy. Złożenie projektu do urzędu celem uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę kończy fazę 2 projektu.

 

FAZA 3 – PROJEKT WYKONAWCZY

Projekty wykonawcze wykonujemy na dodatkowe zlecenie inwestora. Nie są one konieczne, jednak przy większych inwestycjach zalecane. Wykonujemy szczegółowe projekty wykonawcze poszczególnych branż łącznie z precyzyjnym zestawieniem materiałów oraz kosztorysami inwestorskimi.

 

FAZA 4 – NADZORY AUTORSKIE

Nadzory autorskie w trakcie budowy są wykonywane na dodatkowe zlecenie inwestora.

 

Przy projektowaniu zwracamy szczególną uwagę na przedstawienie koncepcji naszym klientom, w związku z czym w naszym standardzie jest wykonywanie wizualizacji budynków jak i wnętrz już w fazie koncepcji.

 

Wyceny prac projektowych ustalamy indywidualnie. Cena zależna jest od typu i wielkości inwestycji oraz zakresu prac projektowych. W celu wyceny prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.