115
112
113
116
111
114

 

Projekt konkursowy tymczasowego pawilonu gastronomicznego wraz z tarasem widokowym na potrzeby
Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Inwestor/Organizator konkursu : Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
Data: 2014r
Lokalizacja: Gdańsk

    Konkurs zakładał zaprojektowanie tymczasowego pawilonu gastronomicznego z tarasem widokowym, który  mógłby być zlokalizowany w miejscach: na placu przy ul. Świętego Ducha oraz na Placu Węglowym w Gdańsku. Projekt koncepcyjny zakładał lokalizację pawilonu przy głównych ciągach pieszych tak by zachować powiązanie głównych wejść z pasażami pieszymi. Przechodnie, dzięki zastosowaniu obramowaniu wejścia, zostają zaproszeni do wnętrza pawilonu jak i na taras widokowy, na który prowadzą zewnętrzne schody z drewna klejonego. Dodatkowo , ważnym elementem jest miejsce na dodatkowe stoliki oraz parasole słoneczne jak i grzewcze, przed wejściami do pawilonu.
Pawilon gastronomiczny zaprojektowano w nowoczesnej formie, z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań materiałowych. Główna konstrukcja pawilonu to prefabrykowane ramy z drewna klejonego. Bryła pawilonu jest zwarta, z rytmicznym podziałem wynikającym z konstrukcji ramowej. Pawilon zaprojektowano na rzucie prostokąta o wymiarach 9,96 x 10 m , a maksymalną wysokość przyjęto na poziomie 7,85 m dzięki czemu pawilon mieści się w dozwolonych gabarytach sześcianu o boku 10 metrów. Pawilon zaprojektowano jako dwukondygnacyjny. Na parterze znajduję się sala konsumpcyjna  oraz zaplecze gastronomiczne i techniczne. Na piętrze, które jest otwarte, znajduję się taras widokowy. Na taras widokowy  prowadzą otwarte zewnętrzne schody , tak by taras widokowy mógł działać niezależnie od  funkcji gastronomicznej pawilonu.