slide1
slide2
slide-3
slide-4
slide-5
slide-6

 

Projekt koncepcyjny przebudowy wraz z rozbudową budynku biurowego.
Inwestor: osoba prywatna
Data: 2015r
Lokalizacja: Rybnik